TWA:s integritetspolicy GDPR

TWA respekterar sina partners integritet och har antagit en omfattande integritetspolicy som ett steg för att ge ett starkt skydd för de personuppgifter som behandlas. Syftet är att upprätthålla en hög säkerhetsnivå vid all behandling av personuppgifter för att skydda och respektera integriteten. Därför har TWA vidtagit nödvändiga och lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifter mot obehörig åtkomst, obehörig användning, ändring och radering.

Här på företagets hemsida kan alla intresserade granska GDPR-principen som gäller från och med den 25 maj 2018 och ersätter den tidigare PUL. Den visar vilka personuppgifter företaget registrerar, vad syftet är och hur länge informationen lagras. TWA har endast webbaserade dataregister och har avtal med de företag som tillhandahåller webbservrarna, att de helt följer GDPR-lagen.

TWA: s dominerande register är över bokade artister och i vissa fall även deras medhjälpare. Detta för att säkerställa att det är rätt personer som bokats för evenemanget och att kunna betala skatter, gage, löner och andra förmåner, samt att kunna föra logistik om evenemangstider, resor, mat och övernattningar. Data sparas vanligtvis för återkommande artister. Dessutom finns det även anställda, kunder och leverantörer i TWA:s dataregister.

TWA har inget register över mailkonversation och raderar mailen när de inte är längre är relevanta.

Uppgifter som TWA hanterar i säkrade webbaserade dataregister och de data som lagras är:

  • Artisters namn inkl. eventuellt artistnamn, kontaktpersoner, adress, mailadress, telefonnummer, personnummer/organisationsnummer, bankuppgifter, gage, ersättningar, speldatum, resor, övernattningar, pressfoton.
  • Kunders namn, kontaktpersoner, företagsnamn, adress, mailadress, telefonnummer, personnummer/organisationsnummer, betalningsvillkor, leveransvillkor, reskontra.
  • Leverantörers namn, kontaktpersoner, företagsnamn, adress, mailadress, telefonnummer, personnummer/organisationsnummer, betalningsvillkor, bankuppgifter, leveransvillkor, reskontra.
  • Anställdas namn, adress, mailadress, telefonnummer, personnummer, bankuppgifter, lön, skatter, anställningsvillkor.

Den information som TWA har i sina register är relevant och nödvändig för genomförandet av samarbetet och samlas in genom skriftliga kontrakt och avtal. I dessa skrivs in om samtycke för datainmatning och att den berörda personen kan begära att uppgifterna kan ändras eller raderas. Det anges också i avtalen vilken information som registreras. I registerna sparas, tidigare, pågående och kommande samarbeten. Information i registret är konfidentiell och delges endast till dem som berörs av uppgifterna.

Om någon vill ändra eller ta bort data på egen begäran, är TWA:s register tillgängliga på ett sätt där det är enkelt att söka i alla TWA:s indexerade register och lätt att hitta de registrerade uppgifterna. Om affärsförbindelsen slutar permanent, behålls och lagras endast information enligt Svensk Bokföringslag (1999: 1078) på det sätt och den tid som krävs enligt denna lag.

TWA kräver av alla sina partners att de också följer GDPR-lagen.

TWA:s vd Thomas Walter är huvudansvarig för de registrerade uppgifter som TWA har i sina dataregister. Du kan kontakta honom via mail eller telefon om du behöver ytterligare information om TWA:s sekretesspolicy/GDPR.

Uppdaterat 2018-05-21